יונה ונער- איך הפכו את הרומן של מאיר שלו להצגה ייחודית