"מקסי ואני", מחזה על טייקון ישראלי, כתב וביים הלל מיטלפונקט