מי החברים שהגיעו לפתיחת הקיץ ב'גלריה מאירהוף' בתל אביב?