סעודת נשים אצל יונה קלימוביצקי ואיפה היה גר מנחם בגין?