לי גרבנאו הציגה בצבע לבן הדנקנרים והחברים באו לפרגן