ביום השלושים למיכאל  קנו גם לי קבר בגן מצבות פורח בתל אביב