באו לשמוע את מיקי גבריאלוב שר לכבוד פתיחת התערוכה של אשתו