חיים טופול

העמוד של חיים טופול באתר נוצץ, ניתן למצוא עוד תכנים על חיים טופול בארכיון נוצץ.

הים הכחול העמוק

הים הכחול העמוק

האהבה שאינה עושה חשבון כואבת עד מוות. המחזה עולה בבית לסין והוא מרתק.ההצגה "הים הכחול העמוק" מאת טרנס ראטיגן, מחזאי בריטי שתכניו עוסקים באהבות מיוסרות ובאהבות בכלל, הצליח לגעת בליבם…