נורית גפן

העמוד של נורית גפן באתר נוצץ, ניתן למצוא עוד תכנים על נורית גפן בארכיון נוצץ.

עמוס קולק כותב ללאה אתגר

עמוס קולק כותב ללאה אתגר

אני מכירה את עמוס קולק כבר עשרים שנה. בשנים מסויימות כשאביו היה בחיים, עקבתי אחר הקריירה הצומחת שלו. התפעלתי מכושר הכתיבה הזריז והייחודי שלו, השתאיתי ליכולתו לגייס תקציבים גדולים לסרטים…