"לילה חי מאד " עם אמנון פאר- ערב יום כיפור 16.9.10