"לילה חי מאד" עם אמנון פאר  1.11.12- 19 שנה לתכנית ו 900 תכניות